Вступ
Привіт. Вас вітає команда розробників проекту «Zaparkanom». Це web-cервіс побудований на публічній інформації у формі відкритих даних в якому Ви маєте змогу перевірити і оцінити осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Тут Ви знайдете вже підраховану інформацію по задекларованим доходам, активам, майну суб’єктів декларування та членів їх родин. Є можливість відслідкувати їх зміни з року в рік. Зможете побачити інтерактивні зв’язки між особами та пов’язаними за ними компаніями. Ми розробили алгоритм перевірки поданих даних в деклараціях на різні ризик-фактори та побудували за ними рейтинг Декларантів в т.ч. з використанням методології Національного агентства з питань запобігання корупції.
Тож Вас чекає багато цікавої аналітики. Запрошуємо до перегляду та роботи, а щоб було більш зрозумілим як користуватися сервісом, надаємо трохи порад та роз’яснень в цьому розділі.
Початок
В «Zaparkanom» Ви можете, ввівши прізвище, ім'я та по батькові, відшукати будь-якого публічного службовця, що з 2015 року заповнив та подав декларацію в Єдиний державний реєстр декларацій.
Кожний суб’єкт декларування розглядається в трьох розрізах:
 • ключові дані, що буди подані в деклараціях (закладка «Дашборд»)
 • ризик-правила, що спрацювали на основі його відкритих даних (закладка «Правила»)
 • зв’язки по яким можна прослідкувати з ким та як пов’язаний декларант (закладка «Зв’язки»)
Закладка «Дашборд»
Дані дашборду розраховані на основі найбільш актуальної декларації суб’єкта декларування, яку визначаємо за наступними ознаками:
 • розглядаємо лише декларації щорічні, які подаються після звільнення та коли декларант претендує на заняття певної посади
 • виокремлюємо декларації, що були заповненні за найбільш актуальній рік
 • серед цих декларацій, зупиняємось на тій у якій дата подання буде останньою
На цій сторінці розмістили посилання на всі декларації публічного службовця у вигляді піктограм. Натиснувши на них Ви перейдете на першоджерело декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій.
Ключова інформація, що подана на цій закладці вимірюється у наступних розрізах:
Частка Співвідношення вартості об’єктів у відповідному розділі між декларантом та членами його родини. Якщо частка суб’єкта декларування менша 50% то його доля буде зафарбована на графіку помаранчевим кольором, якщо більша – то бірюзовим. Мова йде лише про об’єкти на які у декларанта та членів його родини зазначено право власності
Вартість Сума у гривні всіх зазначених об’єктів у відповідному розділі декларації
Кількість Перша цифра - кількість всіх зазначених об’єктів у відповідному розділі декларації. Друга цифра - кількість об’єктів по яким зазначено вартість в декларації (що більше 1000 грн.)
Зміни Динаміка змін грошової вартості об’єктів що перебувають у власності суб’єкта декларування та/чи членів його родини за останні два роки декларування. Розраховується у випадку якщо публічний службовець заповнював декларації два роки підряд та рік подачі останньої відноситься до попереднього чи позапопереднього року.
Закладка «Правила»
Тут мова йде про показ переліку Ризик-правил, які спрацювали по декларанту на основі поданих ним електронних декларацій чи по інформації, що міститься у відкритих даних стосовно компаній, що з ним пов’язані.
Основними критеріями формування правил виступають:
 • логічні та арифметичні аномалії, виявлені в певній декларації при порівнянні значень різних заповнених чи незаповнених пунктів (береться до уваги найбільш актуальна декларація з даними за попередній рік від дати подачі)
 • суттєві зміни показників на підставі декларацій за різні роки по конкретному суб’єкту декларування
 • ризик фактори, що формуються за методологією перевірки декларацій Національним агентством з запобігання корупції та затверджених ними правил
 • нетипові показники декларанта у співставленні з розрахованими середніми значеннями інших публічних службовців в т.ч. тих до яких має приналежність той по кому спрацювали подібні правила (наприклад, за тотожною посадою)
Кожне правило, що спрацювало по Декларанту представлено окремим блоком в якому зазначена методологія самого правило та ключовий цифровий показник по Декларанту, який використовується в правилі та призвів до спрацювання. В кінці інструкції подано перелік всіх реалізованих правил з ваговими коефіцієнтами по кожному з них.
Закладка «Зв’язки»
На цій закладці реалізована візуалізація зв’язків, що присутні у Декларанта та пов’язують його з іншими юридичними та фізичними особами. Ви зможете інтерактивно відкривати об’єкти (Ноди), прослідковувати подальші зв’язку, закривати непотрібні зв’язки, управляти фільтрами зв’язків (за допомогою яких відображати чи навпаки скривати зв’язки по тому чи іншому типу) та переходити на сторінку іншого декларанта по його ПІБ, що пов'язаний з поточною публічною особою.
фіз. | юр.
особа, яка не має подальших зв’язків (розгалужень)
особа, яка має подальші зв’язки (розгалуження), натискай на «Ноду» для відображення пов’язаних з нею юридичних чи фізичних осіб
особа, яка має велику кількість подальших зв’язків (від 50 до 500) – при відкритті «Ноди» виводяться лише суб’єкти декларування
особа, яка має велику кількість спрацювань по ризик-правилам
якщо зв'язок між об’єктами здійснюється суцільною лініє мова йде про об’єкти зазначені в найбільш актуальній декларації, якщо штрихпунктирною – то це зв’язки з об’єктами яких немає в актуальній, але були зазначені в історичних деклараціях
Також присутня додаткова опція пошуку зв’язків між конкретними Декларантами (використовуйте стрілку вниз біля назви «пошук зв’язків»), де в поле «особа на графі» вводимо Декларанта, що вже присутній на Графі а в поле «будь-яка особа» ПІБ суб’єкта декларування з яким Ви хочете знайти зв'язок першої особи.
В результаті на графі відобразяться всі наявні зв’язки між ними глибиною максимум до 5 проміжних Нод. При цьому в побудові шляху між суб’єктами декларування (що цікавлять) можуть приймати Ноди у яких не більше 150 зв’язків (інакше визначаємо їх як неунікальними для розбудови маршруту поєднання декларантів).
Рейтинг
Присутня окрема сторінка де Ви можете побачити рейтинг публічних службовців, побудований на основі сукупності спрацювань правил по кожному декларанту та суми вагових коефіцієнтів, що присвоюються кожному з правил. Рейтинг визначається за формулою:

R = P1 * К1 + P2 * К2 + … Pn * Кn, де
 • R – рейтинг суб’єкта декларування
 • Pn – певне ризик-правило, що спрацювало на основі відкритих даних по чиновнику
 • Kn – ваговий коефіцієнт певного ризик-правила
Отримане значення рейтингу трансформується за шкалою від 0 до 5, де чим ближче значення до максимального (5), тим більший рейтинг у суб’єкта декларування
При цьому є різні фільтри за якими можна вибирати рейтинг по певним сегментам публічних службовців («основні», які зразу відображені на сторінці та «додаткові» які можна розгорнути, натиснувши стрілку збоку).
Ви також маєте змогу фільтрувати за декількома критеріями одночасно та по кожному критерію можете вибрати не більше трьох значень (наприклад три різні посади, чи три місця роботи тощо).
Перелік правил
Тип Опис Вага
БЕНЕФІЦІАР Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи. 40
БЕНЕФІЦІАР Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи країною реєстрації головного офісу якої зазначено іншу країну, ніж Україна 80
ВИДАТКИ Сукупний розмір видатків перевищує 1 млн. грн. 50
ВИДАТКИ Сукупний розмір видатків перевищує сукупний розмір доходів 70
ВИДАТКИ Сукупний розмір видатків перевищує суму сукупного розміру грошових активів та сукупного розміру доходів 90
ГРОШОВІ АКТИВИ Стосовно члена сім'ї суб'єкта декларування зазначено наявність грошових активів у виді коштів, розміщених на банківських рахунках, і сукупний розмір таких активів перевищує 1 млн. грн., якщо при цьому відсутній будь-який дохід такого члена сім'ї у виді процентів 50
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн. грн. 70
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 5 млн. грн. та менший за 50 млн. грн. 60
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 50 млн. грн. 80
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів перевищує сукупний розмір доходів у п'ять чи більше разів 50
ГРОШОВІ АКТИВИ Суб'єкт декларування або член його сім'ї зазначив наявність грошового активу у виді коштів, позичених третім особам, якщо сукупний розмір грошових активів такого виду дорівнює або перевищує 300 тис. грн. 50
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам дорівнює або перевищує сукупний розмір доходів 60
ГРОШОВІ АКТИВИ Зазначено наявність грошових активів у виді коштів, розміщених на банківських рахунках, або внесків до кредитних спілок якщо установою, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, є юридична особа, зареєстрована за кордоном. 60
ГРОШОВІ АКТИВИ У розділі декларації «Грошові активи» не зазначено наявність жодних грошових коштів у виді коштів, розміщених на банківських рахунках 70
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів, що належать членам сім'ї суб'єкта декларування, перевищує 90% сукупного розміру грошових активів, які зазначені в розділі декларації «Грошові активи» 50
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів перевищує 10 млн. грн. та менший за 100 млн. грн. 50
ДОХОДИ У розділі декларації «Доходи, у тому числі подарунки» не зазначено жодного доходу, що належить суб'єкту декларування 60
ДОХОДИ У розділі декларації «Доходи, у тому числі подарунки» стосовно задекларованого доходу у виді подарунка зазначено самого суб'єкта декларування, який отримав відповідний подарунок, або члена його сім'ї, який отримав відповідний подарунок 100
ДОХОДИ Зазначено отримання доходу у виді подарунка, якщо в полі Джерело доходу зазначено третю особу 60
ДОХОДИ Сукупна сума подарунків перевищує 50% сукупного розміру доходів 100
ДОХОДИ Зазначено дохід, джерелом якого є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном 60
ДОХОДИ Зазначено наявність у суб'єкта декларування грошових активів у виді коштів, розміщених на банківських рахунках, і сукупний розмір таких активів перевищує 1 млн. грн., якщо при цьому відсутній будь-який дохід суб'єкта декларування у виді процентів 50
ДОХОДИ Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї подарунка у грошовій формі або подарунка у негрошовій формі розмір чи вартість якого дорівнює або перевищує 25 тис. грн. та менший за 1 млн. грн. 50
ДОХОДИ Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї подарунка у грошовій формі або подарунка у негрошовій формі, розмір чи вартість якого дорівнює або перевищує 1 млн. грн. 70
ДОХОДИ Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу або доходів у виді призу, сукупний розмір чи вартість яких дорівнює або перевищує 25 тис. грн. 60
ДОХОДИ Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу або доходів у виді роялті, сукупний розмір яких дорівнює або перевищує 25 тис. грн. 60
ДОХОДИ Зазначено отримання суб'єктом декларування доходу, якщо джерелом такого доходу зазначено члена сім'ї суб'єкта декларування 50
ДОХОДИ Зазначено отримання членом сім'ї суб'єкта декларування доходу, якщо джерелом такого доход зазначено іншого члена сім'ї або суб'єкта декларування 50
ДОХОДИ Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу (крім доходу у виді заробітної плати за основним місцем роботи, заробітної плати, отриманої за сумісництвом, дивідендів, процентів, пенсії, призу, роялті - поле «Вид доходу»), якщо джерелом такого доходу зазначено юридичну особу, зареєстровану в Україні, або за кордоном 70
ДОХОДИ Сукупний дохід членів сім'ї суб'єкта декларування перевищує сукупний дохід суб'єкта декларування у п'ять чи більше разів 40
ДОХОДИ Сукупний дохід суб'єкта декларування (крім доходів у виді заробітної плати за основним місцем роботи - поле «Вид доходу») перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи 70
ДОХОДИ Сукупний дохід суб'єкта декларування у виді заробітної плати, отриманої за сумісництвом, перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи 70
ДОХОДИ Зазначено дохід у виді дивідендів якщо при цьому у розділі декларації «Корпоративні права» не зазначено жодного Об'єкта 40
ДОХОДИ Зазначено дохід у виді роялті, якщо при цьому у розділі декларації «Нематеріальні активи» не зазначено жодного Об'єкта 40
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА У розділі декларації «Корпоративні права» зазначено юридичну особу, країною реєстрації головного офісу якої зазначено іншу країну, ніж Україна 40
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав дорівнює або перевищує 1 млн. грн. 50
КОШТОВНІ ПРЕДМЕТИ Зазначено наявність будь-якого цінного рухомого майна (крім транспортних засобів), дата набуття права на який припадає на звітний період декларації, якщо при цьому не було вказано його вартість. 50
КОШТОВНІ ПРЕДМЕТИ Зазначено наявність п'яти чи більше Об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) 60
КОШТОВНІ ПРЕДМЕТИ Зазначено наявність Об'єкта декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва 50
КОШТОВНІ ПРЕДМЕТИ Зазначено наявність Об'єкта декларування у вигляді будь-якої колекції чи зібрання 70
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ У розділі декларації «Нематеріальні активи» зазначено наявність будь-якого Об'єкта без зазначення вартості, дата виникнення права на який припадає на звітний період декларації 50
ОБ'ЄКТИ НЕДОБУДОВИ Зазначено Об'єкт незавершеного будівництва, країною місцезнаходження якого є інша країна, ніж Україна 50
ОБ'ЄКТИ НЕДОБУДОВИ Зазначено наявність двох чи більше Об'єктів незавершеного будівництва 50
ОБ'ЄКТИ НЕДОБУДОВИ Сукупна площа Об'єктів незавершеного будівництва дорівнює або перевищує 1 000 м-2 40
ОБ'ЄКТИ НЕДОБУДОВИ Зазначено наявність Об'єкта незавершеного будівництва із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Відсутні об'єкти нерухомості, місцезнаходження яких відповідає місцезнаходженню зареєстрованого місця проживання 20
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Відсутній будь-який об'єкт нерухомості, що належить суб'єкту декларування на будь-якому праві 30
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Наявний Об'єкт нерухомості за межами України, що належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, спільної власності. 50
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Сукупна вартість Об'єктів нерухомості дорівнює або перевищує 10 млн. грн. 60
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Зазначено наявність трьох чи більше квартир 50
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Зазначено наявність трьох чи більше житлових будинків 50
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Зазначено наявність квартири або житлового будинка із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Сукупна площа земельних ділянок дорівнює або перевищує 50 000 м-2 70
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Сукупна площа Об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок дорівнює або перевищує 1 000 м-2 70
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Зазначено наявність гаража або паркомісця, якщо при цьому відсутня інформація про будь-який транспортний засіб 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Зазначено наявність житлового будинку або садового (дачного) будинку, якщо при цьому відсутня інформація про земельну ділянку, що належить на будь-якому праві суб'єкту декларування або члену його сім'ї 40
ТРАНСПОРТ Зазначено наявність будь-якого Об'єкта цінного рухомого майна, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації, якщо при цьому не вказано його вартість 50
ТРАНСПОРТ Сукупна вартість транспортних засобів дорівнює або перевищує 1 млн. грн. 60
ТРАНСПОРТ Зазначено наявність транспортного засобу виду автомобіль легковий або автомобіль вантажний, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації, якщо вартість такого Об'єкта становить менше 150 тис. грн. 80
ТРАНСПОРТ Зазначено наявність транспортного засобу виду «Повітряний засіб» або «Водний засіб» 60
ФІН. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Сукупний розмір фінансових зобов'язань перевищує суму сукупного розміру грошових активів та сукупного розміру доходів у два чи більше разів 60
ЦІННІ ПАПЕРИ Сукупна номінальна вартість цінних паперів дорівнює або перевищує 1 млн. грн. 60
ВИДАТКИ Сукупний розмір фінансових зобов'язань суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази 40
ВИДАТКИ Сукупний розмір фінансових зобов'язань членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази 40
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази 40
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком зменшився в 2+ рази 40
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази 40
ДОХОДИ Сукупний розмір доходів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази 40
ДОХОДИ Сукупний розмір доходів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком зменшився в 2+ рази 40
ДОХОДИ Сукупний розмір доходів членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Площа землі суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Площа землі членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Площа будівель суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Площа будівель членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Вартість будівель суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Вартість будівель членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Вартість землі суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази 40
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ Вартість землі членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази 40
ТРАНСПОРТ Вартість авто суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази 40
ТРАНСПОРТ Вартість авто членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази 40
БЕНЕФІЦІАР Компанії в яких суб'єкт декларування або члени його сім'ї є бенефіціарними власниками чи мають корпоративні права +25% заключили (починаючи з 2019 року) договори з державними установами на суму більше 1 млн. грн. 70
БЕНЕФІЦІАР Компанії в яких суб'єкт декларування або члени його сім'ї є бенефіціарними власниками чи мають корпоративні права +25% заключили (починаючи з 2019 року) договори з державними установами де працює суб'єкт декларування або члени його сім'ї на суму більше 100 тис. грн. 100
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів 40
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю менше в 10+ разів 40
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю більше в 10+ разів 40
ГРОШОВІ АКТИВИ Сукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю менше в 10+ разів 40
ДОХОДИ Сукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів 40
ДОХОДИ Сукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю менше в 10+ разів 40
ДОХОДИ Сукупний розмір доходів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю менше в 10+ разів 40
ДОХОДИ Сукупний розмір доходів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю більше в 10+ разів 40