2
ТРУХІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
балів: 650
правил: 10
Верховна рада України
Народний депутат України (з щорічної за 2019 рік, подана 14.05.2020)
ДОХОДИ
АКТИВИ
ТРАНСПОРТ
ЗЕМЛЯ
ЖИТЛО
ПРЕДМЕТИ
БОРГИ
частка
вартість
22.4
млн.
21.8
млн.
2.5
млн.
655
тис.
1
млн.
5
тис.
403.1
тис.
кількість
7
/7
4
/4
1
/1
116
/6
2
/1
1
/1
1
/1
змiни
+22
млн.
+21
млн.
-830
тис.
0
0
0
+403
тис.
Доходи
Активи
РОДИНА
3
1
0
2
0
0
0
Цінні папери
0
0
Корпоративні права
0
0
Бенефіціар
0
Нематеріальні активи
0
0
Видатки
2
0
40
Сукупний розмір доходів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази
cукупний розмір доходів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 224.3
100
Сукупна сума подарунків перевищує 50% сукупного розміру доходів
cукупний розмір доходу у виді подарунка - 22 млн. грн.
70
Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї подарунка у грошовій формі або подарунка у негрошовій формі, розмір чи вартість якого дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
кількість подарунків вартістю що дорівнює або більше 1 млн. грн. - 2
60
Зазначено отримання доходу у виді подарунка, якщо в полі Джерело доходу зазначено третю особу
cукупний розмір доходу у виді подарунка від третьої особи - 22 млн. грн.
100
У розділі декларації «Доходи, у тому числі подарунки» стосовно задекларованого доходу у виді подарунка зазначено самого суб'єкта декларування, який отримав відповідний подарунок, або члена його сім'ї, який отримав відповідний подарунок
cукупний розмір доходу у виді подарунка - 22 млн. грн.
70
Сукупний дохід суб'єкта декларування (крім доходів у виді заробітної плати за основним місцем роботи - поле «Вид доходу») перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи
cукупний розмір доходів перевищує заробітну платню в 75.5
50
Сукупний розмір грошових активів перевищує 10 млн. грн. та менший за 100 млн. грн.
cукупний розмір грошових активів - 21.8 млн. грн.
60
Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 5 млн. грн. та менший за 50 млн. грн.
cукупний розмір готівкових коштів - 21.8 млн. грн.
40
Сукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази
cукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 45.9
60
Сукупна вартість транспортних засобів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість транспортних засобів - 2.5 млн. грн.