3.4
МАРТИНЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
балів: 1040
правил: 18
Верховна Рада України
Народний депутат УКраїни (з щорічної за 2018 рік, подана 31.03.2019)
ДОХОДИ
АКТИВИ
ТРАНСПОРТ
ЗЕМЛЯ
ЖИТЛО
ПРЕДМЕТИ
БОРГИ
частка
вартість
217.3
млн.
290.7
млн.
6.6
млн.
720.4
тис.
4.7
млн.
6.2
млн.
35.2
млн.
кількість
35
/35
20
/20
4
/4
9
/9
3
/3
13
/13
5
/5
змiни
+124
млн.
+93
млн.
0
+638
тис.
0
0
+22
млн.
Доходи
Активи
РОДИНА
0
0
0
0
0
0
0
Цінні папери
0
0
Корпоративні права
22
93.8
млн.
Бенефіціар
28
компаній
Нематеріальні активи
1
0
Видатки
129
0
70
Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу (крім доходу у виді заробітної плати за основним місцем роботи, заробітної плати, отриманої за сумісництвом, дивідендів, процентів, пенсії, призу, роялті - поле «Вид доходу»), якщо джерелом такого доходу зазначено юридичну особу, зареєстровану в Україні, або за кордоном
cукупний розмір доходів не за осн. місцем якщо джерелом доходу іноземного походження - 103 тис. грн.
60
Зазначено дохід, джерелом якого є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном
cукупний розмір доходу джерелом якого є іноземна фіз. або юр. особа - 185.2 тис. грн.
70
Сукупний дохід суб'єкта декларування (крім доходів у виді заробітної плати за основним місцем роботи - поле «Вид доходу») перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи
cукупний розмір доходів перевищує заробітну платню в 542.3
70
Сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн. грн.
cукупний розмір грошових активів - 290.7 млн. грн.
80
Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 50 млн. грн.
cукупний розмір готівкових коштів - 93.2 млн. грн.
60
Зазначено наявність грошових активів у виді коштів, розміщених на банківських рахунках, або внесків до кредитних спілок якщо установою, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, є юридична особа, зареєстрована за кордоном.
cукупний розмір грошових активів у виді коштів, розміщених на іноземних банківських рахунках - 68.1 млн. грн.
50
Суб'єкт декларування або член його сім'ї зазначив наявність грошового активу у виді коштів, позичених третім особам, якщо сукупний розмір грошових активів такого виду дорівнює або перевищує 300 тис. грн.
cукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам - 116.8 млн. грн.
40
Сукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю більше в 14.3
50
Сукупний розмір видатків перевищує 1 млн. грн.
cукупний розмір видатків - 133 млн. грн.
60
Сукупна вартість Об'єктів нерухомості дорівнює або перевищує 10 млн. грн.
cукупна вартість об'єктів нерухомості - 19.7 млн. грн.
70
Сукупна площа Об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок дорівнює або перевищує 1 000 м-2
cукупна площа об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок - 4572.8 м2
40
Зазначено наявність квартири або житлового будинка із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2
кількість квартир або житлових будинків із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м2 - 1
60
Зазначено наявність п'яти чи більше Об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів)
кількість цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) - 13
60
Сукупна вартість транспортних засобів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість транспортних засобів - 6.6 млн. грн.
50
Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав - 93.8 млн. грн.
40
У розділі декларації «Корпоративні права» зазначено юридичну особу, країною реєстрації головного офісу якої зазначено іншу країну, ніж Україна
кількість іноземних орг-цій де зазначені корпоративні права - 1
40
Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи.
кількість орг-цій де декларант чи його родичі є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) - 28
70
Компанії в яких суб'єкт декларування або члени його сім'ї є бенефіціарними власниками чи мають корпоративні права +25% заключили (починаючи з 2019 року) договори з державними установами на суму більше 1 млн. грн.
cукупний розмір вартості виграних тендерів компаніями - 2.5 млн. грн.