3.4
ПОРОШЕНКО МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
балів: 1290
правил: 24
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПУТАТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (з щорічної за 2020 рік, подана 30.03.2021)
ДОХОДИ
АКТИВИ
ТРАНСПОРТ
ЗЕМЛЯ
ЖИТЛО
ПРЕДМЕТИ
БОРГИ
частка
вартість
222.1
млн.
1966.8
млн.
5
млн.
46
млн.
6.4
млн.
3.5
млн.
1.5
млн.
кількість
6
/6
14
/14
3
/3
7
/6
5
/4
46
/2
2
/2
змiни
-551
млн.
+125
млн.
-441
тис.
0
+6
млн.
+3
млн.
+1
млн.
Доходи
Активи
РОДИНА
1
1
0
0
0
0
0
Цінні папери
3
8.2
млн.
Корпоративні права
1
15.5
млн.
Бенефіціар
26
компаній
Нематеріальні активи
0
0
Видатки
3
8.2
млн.
40
Сукупний дохід членів сім'ї суб'єкта декларування перевищує сукупний дохід суб'єкта декларування у п'ять чи більше разів
cукупний розмір доходів отриманного членом сім'ї - 222 млн. грн.
60
Зазначено дохід, джерелом якого є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном
cукупний розмір доходу джерелом якого є іноземна фіз. або юр. особа - 14.2 млн. грн.
40
Сукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 699.5
70
Сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн. грн.
cукупний розмір грошових активів - 1966.8 млн. грн.
50
Сукупний розмір грошових активів перевищує сукупний розмір доходів у п'ять чи більше разів
cукупний розмір грошових активів, перевищує сукупний розмір доходів у - 8.9
80
Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 50 млн. грн.
cукупний розмір готівкових коштів - 1827 млн. грн.
40
Сукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 1088.2
50
Сукупний розмір грошових активів, що належать членам сім'ї суб'єкта декларування, перевищує 90% сукупного розміру грошових активів, які зазначені в розділі декларації «Грошові активи»
cукупний розмір грошових активів - 1966.7 млн. грн.
50
Суб'єкт декларування або член його сім'ї зазначив наявність грошового активу у виді коштів, позичених третім особам, якщо сукупний розмір грошових активів такого виду дорівнює або перевищує 300 тис. грн.
cукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам - 29.4 млн. грн.
50
Сукупний розмір видатків перевищує 1 млн. грн.
cукупний розмір видатків - 6.1 млн. грн.
40
Сукупний розмір фінансових зобов'язань членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази
cукупний розмір фінансових зобов'язань членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 4.4
70
Сукупна площа земельних ділянок дорівнює або перевищує 50 000 м-2
cукупна площа земельних ділянок - 5.6 гектар
60
Сукупна вартість Об'єктів нерухомості дорівнює або перевищує 10 млн. грн.
cукупна вартість об'єктів нерухомості - 82.4 млн. грн.
70
Сукупна площа Об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок дорівнює або перевищує 1 000 м-2
cукупна площа об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок - 2066 м2
40
Вартість будівель суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 2+ рази
вартість будівель суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшилась в 41.3
40
Зазначено наявність квартири або житлового будинка із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2
кількість квартир або житлових будинків із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м2 - 1
50
Зазначено наявність трьох чи більше квартир
кількість квартир - 4
50
Зазначено наявність Об'єкта декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва
кількість об'єктів декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва - 10
60
Зазначено наявність п'яти чи більше Об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів)
кількість цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) - 46
60
Сукупна вартість транспортних засобів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість транспортних засобів - 5 млн. грн.
60
Сукупна номінальна вартість цінних паперів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна номінальна вартість цінних паперів - 8.2 млн. грн.
50
Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав - 15.5 млн. грн.
70
Компанії в яких суб'єкт декларування або члени його сім'ї є бенефіціарними власниками чи мають корпоративні права +25% заключили (починаючи з 2019 року) договори з державними установами на суму більше 1 млн. грн.
cукупний розмір вартості виграних тендерів компаніями - 6.1 млн. грн.
40
Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи.
кількість орг-цій де декларант чи його родичі є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) - 26