3.5
ПОРОШЕНКО МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
балів: 1110
правил: 20
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПУТАТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (кандидат на посаду за 2019 рік, подана 14.12.2020)
ДОХОДИ
АКТИВИ
ТРАНСПОРТ
ЗЕМЛЯ
ЖИТЛО
ПРЕДМЕТИ
БОРГИ
частка
вартість
773
млн.
1886.8
млн.
5.5
млн.
46
млн.
230.7
тис.
209.8
тис.
341.7
тис.
кількість
13
/13
14
/14
4
/4
7
/6
5
/3
45
/1
2
/2
змiни
0
0
0
0
0
0
0
Доходи
Активи
РОДИНА
1
1
0
0
0
0
0
Цінні папери
4
8.8
млн.
Корпоративні права
1
15.5
млн.
Бенефіціар
28
компаній
Нематеріальні активи
0
0
Видатки
0
0
70
Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу (крім доходу у виді заробітної плати за основним місцем роботи, заробітної плати, отриманої за сумісництвом, дивідендів, процентів, пенсії, призу, роялті - поле «Вид доходу»), якщо джерелом такого доходу зазначено юридичну особу, зареєстровану в Україні, або за кордоном
cукупний розмір доходів не за осн. місцем якщо джерелом доходу іноземного походження - 6.2 млн. грн.
40
Сукупний дохід членів сім'ї суб'єкта декларування перевищує сукупний дохід суб'єкта декларування у п'ять чи більше разів
cукупний розмір доходів отриманного членом сім'ї - 773 млн. грн.
60
Зазначено дохід, джерелом якого є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном
cукупний розмір доходу джерелом якого є іноземна фіз. або юр. особа - 6.2 млн. грн.
40
Сукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 1923.2
70
Сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн. грн.
cукупний розмір грошових активів - 1886.8 млн. грн.
80
Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 50 млн. грн.
cукупний розмір готівкових коштів - 1733.8 млн. грн.
40
Сукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 1009.5
50
Сукупний розмір грошових активів, що належать членам сім'ї суб'єкта декларування, перевищує 90% сукупного розміру грошових активів, які зазначені в розділі декларації «Грошові активи»
cукупний розмір грошових активів - 1863.6 млн. грн.
50
Суб'єкт декларування або член його сім'ї зазначив наявність грошового активу у виді коштів, позичених третім особам, якщо сукупний розмір грошових активів такого виду дорівнює або перевищує 300 тис. грн.
cукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам - 29.8 млн. грн.
70
Сукупна площа земельних ділянок дорівнює або перевищує 50 000 м-2
cукупна площа земельних ділянок - 56.3 гектар
60
Сукупна вартість Об'єктів нерухомості дорівнює або перевищує 10 млн. грн.
cукупна вартість об'єктів нерухомості - 77.4 млн. грн.
70
Сукупна площа Об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок дорівнює або перевищує 1 000 м-2
cукупна площа об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок - 17.8 гектар
40
Зазначено наявність квартири або житлового будинка із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2
кількість квартир або житлових будинків із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м2 - 2
50
Зазначено наявність трьох чи більше квартир
кількість квартир - 4
50
Зазначено наявність Об'єкта декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва
кількість об'єктів декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва - 9
60
Зазначено наявність п'яти чи більше Об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів)
кількість цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) - 45
60
Сукупна вартість транспортних засобів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість транспортних засобів - 5.5 млн. грн.
60
Сукупна номінальна вартість цінних паперів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна номінальна вартість цінних паперів - 8.8 млн. грн.
50
Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав - 15.5 млн. грн.
40
Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи.
кількість орг-цій де декларант чи його родичі є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) - 28