3.4
ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
балів: 1080
правил: 19
Верховна Рада України
Народний депутат Верховної Ради України (з щорічної за 2019 рік, подана 28.05.2020)
ДОХОДИ
АКТИВИ
ТРАНСПОРТ
ЗЕМЛЯ
ЖИТЛО
ПРЕДМЕТИ
БОРГИ
частка
вартість
58.4
млн.
221.3
млн.
1.7
млн.
9.2
млн.
28.4
млн.
0
0
кількість
9
/9
13
/13
2
/2
29
/28
7
/7
23
/0
0
/0
змiни
-77
млн.
+25
млн.
0
0
-373
тис.
0
0
Доходи
Активи
РОДИНА
1
1
0
0
0
0
0
Цінні папери
3
3.2
млн.
Корпоративні права
12
131.9
млн.
Бенефіціар
116
компаній
Нематеріальні активи
2
0
Видатки
0
0
70
Сукупний дохід суб'єкта декларування (крім доходів у виді заробітної плати за основним місцем роботи - поле «Вид доходу») перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи
cукупний розмір доходів перевищує заробітну платню в 51.1
40
Сукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 11.4
70
Сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн. грн.
cукупний розмір грошових активів - 221.3 млн. грн.
80
Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 50 млн. грн.
cукупний розмір готівкових коштів - 136.5 млн. грн.
40
Сукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 25.8
70
Сукупна площа земельних ділянок дорівнює або перевищує 50 000 м-2
cукупна площа земельних ділянок - 422.8 гектар
60
Сукупна вартість Об'єктів нерухомості дорівнює або перевищує 10 млн. грн.
cукупна вартість об'єктів нерухомості - 130.6 млн. грн.
50
Зазначено наявність трьох чи більше житлових будинків
кількість житлових будинків - 3
50
Наявний Об'єкт нерухомості за межами України, що належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, спільної власності.
кількість об'єктів нерухомості поза Україною - 3
70
Сукупна площа Об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок дорівнює або перевищує 1 000 м-2
cукупна площа об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок - 6987.4 м2
40
Зазначено наявність квартири або житлового будинка із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2
кількість квартир або житлових будинків із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м2 - 3
50
Зазначено наявність трьох чи більше квартир
кількість квартир - 4
50
Зазначено наявність Об'єкта декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва
кількість об'єктів декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва - 6
60
Зазначено наявність п'яти чи більше Об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів)
кількість цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) - 23
60
Сукупна вартість транспортних засобів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість транспортних засобів - 1.7 млн. грн.
60
Сукупна номінальна вартість цінних паперів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна номінальна вартість цінних паперів - 3.2 млн. грн.
50
Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав - 131.9 млн. грн.
40
Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи.
кількість орг-цій де декларант чи його родичі є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) - 116
70
Компанії в яких суб'єкт декларування або члени його сім'ї є бенефіціарними власниками чи мають корпоративні права +25% заключили (починаючи з 2019 року) договори з державними установами на суму більше 1 млн. грн.
cукупний розмір вартості виграних тендерів компаніями - 230.9 млн. грн.