3.4
ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
балів: 1080
правил: 19
Верховна Рада України
Народний депутат Верховної Ради України
ДОХОДИ
АКТИВИ
ТРАНСПОРТ
ЗЕМЛЯ
ЖИТЛО
ПРЕДМЕТИ
БОРГИ
частка
вартість
58.4
млн.
213.1
млн.
1.7
млн.
9.2
млн.
28.4
млн.
0
0
кількість
9
/9
13
/13
2
/2
29
/28
7
/7
23
/0
0
/0
змiни
-77
млн.
+24
млн.
0
0
-373
тис.
0
0
Доходи
Активи
РОДИНА
1
1
0
0
0
0
0
Цінні папери
3
3.2
млн.
Корпоративні права
12
131.9
млн.
Бенефіціар
116
компаній
Нематеріальні активи
2
0
Видатки
0
0
70
Сукупний дохід суб'єкта декларування (крім доходів у виді заробітної плати за основним місцем роботи - поле «Вид доходу») перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи
cукупний розмір доходів перевищує заробітну платню в 51.1
40
Сукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 11.5
70
Сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн. грн.
cукупний розмір грошових активів - 213.1 млн. грн.
80
Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 50 млн. грн.
cукупний розмір готівкових коштів - 129.7 млн. грн.
40
Сукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 24.9
70
Сукупна площа земельних ділянок дорівнює або перевищує 50 000 м-2
cукупна площа земельних ділянок - 422.8 гектар
60
Сукупна вартість Об'єктів нерухомості дорівнює або перевищує 10 млн. грн.
cукупна вартість об'єктів нерухомості - 130.6 млн. грн.
50
Наявний Об'єкт нерухомості за межами України, що належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, спільної власності.
кількість об'єктів нерухомості поза Україною - 3
50
Зазначено наявність трьох чи більше житлових будинків
кількість житлових будинків - 3
70
Сукупна площа Об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок дорівнює або перевищує 1 000 м-2
cукупна площа об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок - 6987.4 м2
40
Зазначено наявність квартири або житлового будинка із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2
кількість квартир або житлових будинків із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м2 - 3
50
Зазначено наявність трьох чи більше квартир
кількість квартир - 4
50
Зазначено наявність Об'єкта декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва
кількість об'єктів декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва - 6
60
Зазначено наявність п'яти чи більше Об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів)
кількість цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) - 23
60
Сукупна вартість транспортних засобів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість транспортних засобів - 1.7 млн. грн.
60
Сукупна номінальна вартість цінних паперів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна номінальна вартість цінних паперів - 3.2 млн. грн.
50
Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав - 131.9 млн. грн.
40
Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи.
кількість орг-цій де декларант чи його родичі є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) - 116
70
Компанії в яких суб'єкт декларування або члени його сім'ї є бенефіціарними власниками чи мають корпоративні права +25% заключили (починаючи з 2019 року) договори з державними установами на суму більше 1 млн. грн.
cукупний розмір вартості виграних тендерів компаніями - 191.2 млн. грн.
ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ