4.1
ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ
балів: 1290
правил: 23
Верховна Рада України
Народний депутат України (після звільнення за 2019 рік, подана 02.04.2020)
ДОХОДИ
АКТИВИ
ТРАНСПОРТ
ЗЕМЛЯ
ЖИТЛО
ПРЕДМЕТИ
БОРГИ
частка
вартість
888.2
млн.
246.9
млн.
2
млн.
0
0
1.2
млн.
5.4
млн.
кількість
21
/21
26
/26
3
/1
2
/0
3
/0
32
/4
4
/4
змiни
+238
млн.
+24
млн.
-5
млн.
0
-1
млн.
0
+5
млн.
Доходи
Активи
РОДИНА
4
1
0
3
0
0
0
Цінні папери
1
6.8
млн.
Корпоративні права
3
41.7
млн.
Бенефіціар
8
компаній
Нематеріальні активи
119
1.1
млн.
Видатки
35
6.8
млн.
50
У розділі декларації «Нематеріальні активи» зазначено наявність будь-якого Об'єкта без зазначення вартості, дата виникнення права на який припадає на звітний період декларації
кількість нематеріальних активів за звітний період при цьому не вказано його ціну - 9
60
Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу або доходів у виді роялті, сукупний розмір яких дорівнює або перевищує 25 тис. грн.
cукупний розмір доходів у виді роялті - 15.3 млн. грн.
40
Сукупний розмір доходів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази
cукупний розмір доходів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 3
70
Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу (крім доходу у виді заробітної плати за основним місцем роботи, заробітної плати, отриманої за сумісництвом, дивідендів, процентів, пенсії, призу, роялті - поле «Вид доходу»), якщо джерелом такого доходу зазначено юридичну особу, зареєстровану в Україні, або за кордоном
cукупний розмір доходів не за осн. місцем якщо джерелом доходу іноземного походження - 35 млн. грн.
60
Зазначено дохід, джерелом якого є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном
cукупний розмір доходу джерелом якого є іноземна фіз. або юр. особа - 35 млн. грн.
40
Сукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір доходів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 284.1
70
Сукупний дохід суб'єкта декларування (крім доходів у виді заробітної плати за основним місцем роботи - поле «Вид доходу») перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи
cукупний розмір доходів перевищує заробітну платню в 607.1
70
Сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн. грн.
cукупний розмір грошових активів - 246.9 млн. грн.
80
Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 50 млн. грн.
cукупний розмір готівкових коштів - 95.8 млн. грн.
40
Сукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір грошових активів членів сім'ї в порівнянні з середнім значенням родичів інших посадовців його профілю більше в 11.4
50
Суб'єкт декларування або член його сім'ї зазначив наявність грошового активу у виді коштів, позичених третім особам, якщо сукупний розмір грошових активів такого виду дорівнює або перевищує 300 тис. грн.
cукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам - 65.7 млн. грн.
40
Сукупний розмір фінансових зобов'язань суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази
cукупний розмір фінансових зобов'язань суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 6.5
50
Сукупний розмір видатків перевищує 1 млн. грн.
cукупний розмір видатків - 134.6 млн. грн.
70
Сукупна площа Об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок дорівнює або перевищує 1 000 м-2
cукупна площа об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок - 2138.8 м2
40
Зазначено наявність квартири або житлового будинка із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2
кількість квартир або житлових будинків із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м2 - 3
50
Зазначено наявність Об'єкта декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва
кількість об'єктів декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва - 16
70
Зазначено наявність Об'єкта декларування у вигляді будь-якої колекції чи зібрання
кількість об'єктів декларування у вигляді будь-якої колекції чи зібрання - 1
60
Зазначено наявність п'яти чи більше Об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів)
кількість цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) - 32
60
Сукупна вартість транспортних засобів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість транспортних засобів - 2 млн. грн.
60
Сукупна номінальна вартість цінних паперів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна номінальна вартість цінних паперів - 6.8 млн. грн.
50
Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав - 41.7 млн. грн.
70
Компанії в яких суб'єкт декларування або члени його сім'ї є бенефіціарними власниками чи мають корпоративні права +25% заключили (починаючи з 2019 року) договори з державними установами на суму більше 1 млн. грн.
cукупний розмір вартості виграних тендерів компаніями - 34.6 млн. грн.
40
Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи.
кількість орг-цій де декларант чи його родичі є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) - 8