5
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ
балів: 1590
правил: 29
Верховна Рада
Народний депутат України
ДОХОДИ
АКТИВИ
ТРАНСПОРТ
ЗЕМЛЯ
ЖИТЛО
ПРЕДМЕТИ
БОРГИ
частка
вартість
22.3
млн.
756.3
млн.
1.3
млн.
37.7
млн.
15.6
млн.
2.6
млн.
692.4
млн.
кількість
12
/12
20
/20
4
/3
25
/20
8
/6
43
/8
9
/9
змiни
-312
млн.
+342
млн.
0
0
+9
тис.
0
+414
млн.
Доходи
Активи
РОДИНА
5
1
0
4
0
0
0
Цінні папери
4
248.2
тис.
Корпоративні права
26
13
млн.
Бенефіціар
68
компаній
Нематеріальні активи
5
0
Видатки
36
0.2
млн.
40
Сукупний розмір доходів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком зменшився в 2+ рази
cукупний розмір доходів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком зменшився в 15.1
70
Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу (крім доходу у виді заробітної плати за основним місцем роботи, заробітної плати, отриманої за сумісництвом, дивідендів, процентів, пенсії, призу, роялті - поле «Вид доходу»), якщо джерелом такого доходу зазначено юридичну особу, зареєстровану в Україні, або за кордоном
cукупний розмір доходів не за осн. місцем якщо джерелом доходу іноземного походження - 18.1 млн. грн.
60
Зазначено дохід, джерелом якого є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном
cукупний розмір доходу джерелом якого є іноземна фіз. або юр. особа - 18.1 млн. грн.
70
Сукупний дохід суб'єкта декларування (крім доходів у виді заробітної плати за основним місцем роботи - поле «Вид доходу») перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи
cукупний розмір доходів перевищує заробітну платню в 43
70
Сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн. грн.
cукупний розмір грошових активів - 756.3 млн. грн.
50
Сукупний розмір грошових активів перевищує сукупний розмір доходів у п'ять чи більше разів
cукупний розмір грошових активів, перевищує сукупний розмір доходів у - 34
60
Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 5 млн. грн. та менший за 50 млн. грн.
cукупний розмір готівкових коштів - 24.5 млн. грн.
60
Сукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам дорівнює або перевищує сукупний розмір доходів
сукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам, перевищує сукупний розмір доходів у - 30.2
50
Суб'єкт декларування або член його сім'ї зазначив наявність грошового активу у виді коштів, позичених третім особам, якщо сукупний розмір грошових активів такого виду дорівнює або перевищує 300 тис. грн.
cукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам - 672.9 млн. грн.
40
Сукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю більше в 37.5
40
Сукупний розмір фінансових зобов'язань суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази
cукупний розмір фінансових зобов'язань суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2.5
50
Сукупний розмір видатків перевищує 1 млн. грн.
cукупний розмір видатків - 471.4 млн. грн.
70
Сукупний розмір видатків перевищує сукупний розмір доходів
cукупний розмір видатків - 471.4 млн. грн.
40
Сукупний розмір фінансових зобов'язань членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази
cукупний розмір фінансових зобов'язань членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 5239
70
Сукупна площа земельних ділянок дорівнює або перевищує 50 000 м-2
cукупна площа земельних ділянок - 497.6 гектар
60
Сукупна вартість Об'єктів нерухомості дорівнює або перевищує 10 млн. грн.
cукупна вартість об'єктів нерухомості - 53.5 млн. грн.
50
Наявний Об'єкт нерухомості за межами України, що належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, спільної власності.
кількість об'єктів нерухомості поза Україною - 2
50
Зазначено наявність трьох чи більше житлових будинків
кількість житлових будинків - 5
70
Сукупна площа Об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок дорівнює або перевищує 1 000 м-2
cукупна площа об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок - 3173.9 м2
40
Зазначено наявність квартири або житлового будинка із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2
кількість квартир або житлових будинків із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м2 - 6
50
Зазначено наявність трьох чи більше квартир
кількість квартир - 3
50
Зазначено наявність Об'єкта декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва
кількість об'єктів декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва - 9
60
Зазначено наявність п'яти чи більше Об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів)
кількість цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) - 43
60
Зазначено наявність транспортного засобу виду «Повітряний засіб» або «Водний засіб»
кількість повітряних та водних засобів - 1
60
Сукупна вартість транспортних засобів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість транспортних засобів - 1.3 млн. грн.
50
Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав - 13 млн. грн.
40
У розділі декларації «Корпоративні права» зазначено юридичну особу, країною реєстрації головного офісу якої зазначено іншу країну, ніж Україна
кількість іноземних орг-цій де зазначені корпоративні права - 12
40
Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи.
кількість орг-цій де декларант чи його родичі є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) - 68
70
Компанії в яких суб'єкт декларування або члени його сім'ї є бенефіціарними власниками чи мають корпоративні права +25% заключили (починаючи з 2019 року) договори з державними установами на суму більше 1 млн. грн.
cукупний розмір вартості виграних тендерів компаніями - 6.2 млн. грн.
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ