5
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ
балів: 1590
правил: 29
Верховна Рада
Народний депутат України (з щорічної за 2019 рік, подана 27.05.2020)
ДОХОДИ
АКТИВИ
ТРАНСПОРТ
ЗЕМЛЯ
ЖИТЛО
ПРЕДМЕТИ
БОРГИ
частка
вартість
22.3
млн.
757.5
млн.
1.3
млн.
37.7
млн.
15.6
млн.
2.6
млн.
712.4
млн.
кількість
12
/12
20
/20
4
/3
25
/20
8
/6
43
/8
9
/9
змiни
-312
млн.
+341
млн.
0
0
+9
тис.
0
+428
млн.
Доходи
Активи
РОДИНА
5
1
0
4
0
0
0
Цінні папери
4
248.2
тис.
Корпоративні права
26
13
млн.
Бенефіціар
68
компаній
Нематеріальні активи
5
0
Видатки
36
0.2
млн.
40
Сукупний розмір доходів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком зменшився в 2+ рази
cукупний розмір доходів суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком зменшився в 15.1
70
Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу (крім доходу у виді заробітної плати за основним місцем роботи, заробітної плати, отриманої за сумісництвом, дивідендів, процентів, пенсії, призу, роялті - поле «Вид доходу»), якщо джерелом такого доходу зазначено юридичну особу, зареєстровану в Україні, або за кордоном
cукупний розмір доходів не за осн. місцем якщо джерелом доходу іноземного походження - 18.1 млн. грн.
60
Зазначено дохід, джерелом якого є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном
cукупний розмір доходу джерелом якого є іноземна фіз. або юр. особа - 18.1 млн. грн.
70
Сукупний дохід суб'єкта декларування (крім доходів у виді заробітної плати за основним місцем роботи - поле «Вид доходу») перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи
cукупний розмір доходів перевищує заробітну платню в 43
70
Сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн. грн.
cукупний розмір грошових активів - 757.5 млн. грн.
50
Сукупний розмір грошових активів перевищує сукупний розмір доходів у п'ять чи більше разів
cукупний розмір грошових активів, перевищує сукупний розмір доходів у - 34
60
Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 5 млн. грн. та менший за 50 млн. грн.
cукупний розмір готівкових коштів - 24.6 млн. грн.
60
Сукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам дорівнює або перевищує сукупний розмір доходів
сукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам, перевищує сукупний розмір доходів у - 30.2
50
Суб'єкт декларування або член його сім'ї зазначив наявність грошового активу у виді коштів, позичених третім особам, якщо сукупний розмір грошових активів такого виду дорівнює або перевищує 300 тис. грн.
cукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам - 672.9 млн. грн.
40
Сукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю більше в 36.7
40
Сукупний розмір фінансових зобов'язань суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази
cукупний розмір фінансових зобов'язань суб'єкта декларування за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2.5
50
Сукупний розмір видатків перевищує 1 млн. грн.
cукупний розмір видатків - 471.4 млн. грн.
70
Сукупний розмір видатків перевищує сукупний розмір доходів
cукупний розмір видатків - 471.4 млн. грн.
40
Сукупний розмір фінансових зобов'язань членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 2+ рази
cукупний розмір фінансових зобов'язань членів сім'ї за останній рік в порівнянні з попереднім роком збільшився в 5239
70
Сукупна площа земельних ділянок дорівнює або перевищує 50 000 м-2
cукупна площа земельних ділянок - 497.6 гектар
60
Сукупна вартість Об'єктів нерухомості дорівнює або перевищує 10 млн. грн.
cукупна вартість об'єктів нерухомості - 53.5 млн. грн.
50
Зазначено наявність трьох чи більше житлових будинків
кількість житлових будинків - 5
50
Наявний Об'єкт нерухомості за межами України, що належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, спільної власності.
кількість об'єктів нерухомості поза Україною - 2
70
Сукупна площа Об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок дорівнює або перевищує 1 000 м-2
cукупна площа об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок - 3173.9 м2
40
Зазначено наявність квартири або житлового будинка із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2
кількість квартир або житлових будинків із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м2 - 6
50
Зазначено наявність трьох чи більше квартир
кількість квартир - 3
50
Зазначено наявність Об'єкта декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва
кількість об'єктів декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва - 9
60
Зазначено наявність п'яти чи більше Об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів)
кількість цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) - 43
60
Зазначено наявність транспортного засобу виду «Повітряний засіб» або «Водний засіб»
кількість повітряних та водних засобів - 1
60
Сукупна вартість транспортних засобів дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість транспортних засобів - 1.3 млн. грн.
50
Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав - 13 млн. грн.
40
У розділі декларації «Корпоративні права» зазначено юридичну особу, країною реєстрації головного офісу якої зазначено іншу країну, ніж Україна
кількість іноземних орг-цій де зазначені корпоративні права - 12
70
Компанії в яких суб'єкт декларування або члени його сім'ї є бенефіціарними власниками чи мають корпоративні права +25% заключили (починаючи з 2019 року) договори з державними установами на суму більше 1 млн. грн.
cукупний розмір вартості виграних тендерів компаніями - 11.1 млн. грн.
40
Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи.
кількість орг-цій де декларант чи його родичі є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) - 68