3.1
ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
балів: 970
правил: 17
Управління справами Верховної Ради України
Помічник-консультант народного депутата (після звільнення за 2019 рік, подана 31.05.2020)
ДОХОДИ
АКТИВИ
ТРАНСПОРТ
ЗЕМЛЯ
ЖИТЛО
ПРЕДМЕТИ
БОРГИ
частка
вартість
5.1
млн.
395.2
млн.
0
7.8
тис.
14.8
млн.
0
975
тис.
кількість
4
/4
3
/3
0
/0
3
/2
4
/3
11
/0
3
/3
змiни
+19
тис.
0
0
0
0
0
-13
млн.
Доходи
Активи
РОДИНА
1
0
1
0
0
0
0
Цінні папери
0
0
Корпоративні права
24
44.1
млн.
Бенефіціар
45
компаній
Нематеріальні активи
27
0
Видатки
0
0
60
Зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу або доходів у виді роялті, сукупний розмір яких дорівнює або перевищує 25 тис. грн.
cукупний розмір доходів у виді роялті - 205.3 тис. грн.
70
Сукупний дохід суб'єкта декларування у виді заробітної плати, отриманої за сумісництвом, перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи
cукупний дохід суб'єкта декларування за сумісництвом - 15.4 тис. грн.
70
Сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн. грн.
cукупний розмір грошових активів - 395.2 млн. грн.
50
Сукупний розмір грошових активів перевищує сукупний розмір доходів у п'ять чи більше разів
cукупний розмір грошових активів, перевищує сукупний розмір доходів у - 77.1
70
У розділі декларації «Грошові активи» не зазначено наявність жодних грошових коштів у виді коштів, розміщених на банківських рахунках
грошових активів - 0
80
Сукупний розмір готівкових коштів перевищує 50 млн. грн.
cукупний розмір готівкових коштів - 395.2 млн. грн.
40
Сукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю більше в 10+ разів
cукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування в порівнянні з середнім значенням інших посадовців його профілю більше в 219.1
60
Сукупна вартість Об'єктів нерухомості дорівнює або перевищує 10 млн. грн.
cукупна вартість об'єктів нерухомості - 14.8 млн. грн.
50
Наявний Об'єкт нерухомості за межами України, що належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, спільної власності.
кількість об'єктів нерухомості поза Україною - 1
70
Сукупна площа Об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок дорівнює або перевищує 1 000 м-2
cукупна площа об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок - 1201.8 м2
40
Зазначено наявність квартири або житлового будинка із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м-2
кількість квартир або житлових будинків із загальною площею, що дорівнює або перевищує 200 м2 - 2
50
Зазначено наявність Об'єкта декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва
кількість об'єктів декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва - 3
70
Зазначено наявність Об'єкта декларування у вигляді будь-якої колекції чи зібрання
кількість об'єктів декларування у вигляді будь-якої колекції чи зібрання - 1
60
Зазначено наявність п'яти чи більше Об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів)
кількість цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) - 11
50
Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав дорівнює або перевищує 1 млн. грн.
cукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав - 44.1 млн. грн.
40
У розділі декларації «Корпоративні права» зазначено юридичну особу, країною реєстрації головного офісу якої зазначено іншу країну, ніж Україна
кількість іноземних орг-цій де зазначені корпоративні права - 1
40
Суб'єкт декларування або член його сім'ї являються кінцевими бенефіціарними власниками принаймні однієї юридичної особи.
кількість орг-цій де декларант чи його родичі є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) - 45